географія


географія
-ї, ж.
1) Ряд зв'язаних між собою наук, що вивчають поверхню землі, природні умови, населення, економічні ресурси.
••

Економі́чна геогра́фія — частина географії, що вивчає розміщення виробництва, умови та особливості його розвитку в країнах або окремих районах.

Меди́чна геогра́фія — система медико-географічних і медико-біологічних наук.

Фізи́чна геогра́фія — частина географії, що вивчає рельєф, клімат, ґрунти, рослинний і тваринний світ.

2) чого, яка. Розміщення, поширення чого-небудь на поверхні землі. Лінгвістична географія.
3) чого, яка. Про територію, межі, місця поширення, розміщення чого-небудь. Географія гастролей.
••

Геогра́фія злочи́нності — територіальна поширеність злочинності, що її визначають кримінологічним дослідженням.

4) чого. Про структуру, взаємне розташування частин цілого.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.